Kapral

Kapral

Skrót: kpr.

Kod NATO: OR – 03

Najniższy w Wojsku Polskim stopień podoficerski. Kapral najczęściej pełni rolę dowódcy drużyny. Aby żołnierz został mianowany na stopień kaprala w czasie pokoju, musi posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz zdać egzamin na podoficera.

Stopień kaprala przyjął się w armiach Europy Zachodniej w średniowieczu. Kapral był dowódcą samodzielnego oddziału wojsk najemnych. Od połowy XVI wieku był dowódcą najmniejszego pododdziału czyli drużyny. W armii niderlandzkiej Maurycego Orańskiego i szwedzkiej Gustawa Adolfa, później także w innych armiach Europy Zachodniej kapral był podoficerem kierującym ogniem czterech rot (rzędów) muszkieterskich (nazywanych też kapralstwem lub póllutonem). W Polsce stopień kaprala został wprowadzony w XVII wieku.

Według Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych żołnierz w kaprala otrzymuje pensje w wysokości 2 940 zł (grupa uposażenia numer 2).

W marynarce wojennej odpowiednikiem stopnia kaprala jest stopień mata.Zostaw komentarz