Major

Major

Skrót: mjr

Kod NATO: OF – 03

W Wojsku Polskim major to pierwszy stopień oficera starszego. Stopień majora pojawił się w XVI wieku w hiszpańskiej piechocie. W Polsce w XVII wieku za panowania Władysława IV, przez dłuższy czas ze stopniem majora wiązały się funkcje administracyjno - gospodarcze, szkoleniowe i dyscyplinarne. Nazwa stopnia swoją nazwę wywodzi z łaciny (maior – większy, starszy).

    Według Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych żołnierz w stopniu porucznika otrzymuje pensje w wysokości od 4 520 zł do 4 850 zł(grupa uposażenia numer 14, 14A, 14B, 14C).

W marynarce wojennej odpowiednikiem stopnia majora jest stopień komandora podporucznika.Komentarze zablokowane