Plutonowy

Plutonowy

Skrót: plut.

Kod NATO: OR – 05

W Wojsku Polskim plutonowy należy do korpusu podoficerów, jest wyższy od starszego kaprala i niższy od sierżanta. Stopień ten wprowadzony został w 1919 roku. Do roku 2004 istniał także stopień starszego plutonowego jednak został zniesiony reformą pragmatyczną.

Według Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych żołnierz w stopniu plutonowego otrzymuje pensje w wysokości 3 040 zł (grupa uposażenia numer 4).

W marynarce wojennej odpowiednikiem stopnia plutonowego jest stopień bosmanamata. Komentarze zablokowane