Porucznik

Porucznik

Skrót: por.

Kod NATO: OF – 01

We współczesnym Wojsku Polskim jest to stopień w gronie oficerów młodszych, wyższy od podporucznika, niższy od kapitana.

W XVI wieku porucznik był zastępcą hetmana w dowodzeniu całym wojskiem, jego częścią lub członem szyku. Od drugiej połowy XVI wieku był zastępcą dowódcy roty. W drugiej połowie XVII wieku porucznik był dowódcą chorągwi. Porucznicy chorągwi pułkownikowskich byli dowódcami faktycznymi pułków, dlatego często tytułowano ich pułkownikami. Od drugiej połowy XVII wieku porucznikami nazywano również lejtnanów w autoramencie cudzoziemskim. Od drugiej połowy XVIII wieku początkowo w piechocie, jak i jeździe - oficer młodszy, niższy od kapitana i rotmistrza, później także w innych rodzajach wojsk (artyleria, wojska inżynieryjne). Sama nazwa stopnia porucznik wywodzi się od czasownika “poruszać” czyli zlecać, powierzać cos komuś. Mianem porucznika określano osobę, która otrzymywała pełnomocnictwo na zwerbowanie chorągwi jazdy i była jej nominalnym dowódcą.

    Według Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych żołnierz w stopniu porucznika otrzymuje pensje w wysokości od 3 850 zł do 3 910 zł (grupa uposażenia numer 12, 12A).

W marynarce wojennej odpowiednikiem stopnia porucznika jest stopień porucznika marynarki.Komentarze zablokowane