Starszy kapral

Starszy Kapral

Skrót: st. kpr.

Kod NATO: OR – 04

W Wojsku Polskim jest to drugi stopień podoficerski , wyższy od kaprala, niższy od plutonowego. Wprowadzony został w 1967 roku.

Według Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych żołnierz w stopniu starszego kaprala otrzymuje pensje w wysokości 2 990 zł (grupa uposażenia numer 3).

W marynarce wojennej odpowiednikiem stopnia starszego kaprala jest stopień starszego mata.Komentarze zablokowane