Starszy szeregowy

Starszy szeregowy

Skrót: st. szer.

Kod NATO: OR – 02

W Wojsku Polskim stopień pośredni pomiędzy szeregowym a stopniem kaprala, nie będący jednak stopniem podoficerskim. Do roku 1977 w Wojsku Polskim istniała nazwa “starszy szeregowiec” zamieniona na obowiązujący do dziś stopień: starszy szeregowy. Starszy szeregowy należy do niedawno utworzonego korpusu szeregowych zawodowych. Został stworzony w polskiej armii, aby przystosować ją do uzawodowienia.

 Według Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych żołnierz w stopniu starszego szeregowego otrzymuje pensje w wysokości 2 550 zł (grupa uposażenia numer 1).

W marynarce wojennej odpowiednikiem stopnia starszego szeregowego jest stopień starszego marynarza.Komentarze zablokowane