Szeregowy

Szeregowy

Skrót: szer.

Kod NATO: OR – 01

Najniższy stopień w Wojsku Polskim, jaki bez szczególnego nadania otrzymują osoby powołane po raz pierwszy do czynnej służby wojskowej; osoby przeznaczone do zajęć wojskowych studentów - z dniem przyjęcia do studium wojskowego oraz osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej.

Żołnierze służący w tym stopniu, w zamierzeniu wykonują zadania, które do niedawna były przeznaczone dla żołnierzy poborowych. Do roku 1977 w Wojsku Polskim istniała nazwa “szeregowiec” zamieniona na obowiązujący do dziś stopień: szeregowy. Szeregowy należy do niedawno utworzonego korpusu szeregowych zawodowych. Został stworzony w polskiej armii, aby przystosować ją do uzawodowienia.

Według Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych żołnierz w stopniu szeregowego otrzymuje pensje w wysokości 2 550 zł (grupa uposażenia numer 1).

W marynarce wojennej odpowiednikiem stopnia szeregowego jest stopień marynarza.Komentarze zablokowane