Clausewitz: Wojna to kontynuacja polityki

Marcin Sajniak

Carl von Clausewitz był generałem z czasów epoki napoleońskiej. Wywarł bardzo duży wpływ na kolejne pokolenia żołnierzy i dowódców. Po dziś dzień część polityków i wojskowych kieruje się jego definicją wojny. Mianowicie Clausewitz stwierdził, że wojna jest to kontynuacja polityki państwa tyle, że prowadzona innymi środkami. Jego traktat “O wojnie” to obowiązkowa pozycja w akademiach wojskowych i uczelniach zajmujących się stosunkami międzynarodowymi na całym świecie.

Młody Carl znakomitą większość swojego życia spędził w  wojsku. Do armii pruskiej wstąpił już w wieku 12 lat. Jako 15-latek po raz pierwszy na własne oczy obserwował działania wojenne. W 1801 roku wstąpił do szkoły oficerskiej w Berlinie. Był w niej najlepszym uczniem, wyróżniał się zarówno żołnierskim wyszkoleniem, jak i umiejętnością dowodzenia. Szybko został dostrzeżony. Został adiutantem młodego księcia Augusta. Podczas wojny z Francją w 1806 roku w raz z młodym księciem został wzięty do niewoli.

Gdy wrócił do Berlina pomagał w reorganizacji pruskiej armii, został także mianowany profesorem Akademii Wojskowej. Podczas kampanii 1815, Clausewitz służył jako doradca szefa sztabu dowódcy 3-go Pruskiego Korpusu – generała J.A. von Thielmann. Korpus ten między innymi uniemożliwił połączenie sił francuskich pod Waterloo w 1815 roku, a tym samym przyczynił się do ostatecznego pokonania Napoleona.

Clausewitz marzył o tym aby napisać dzieło, które będzie cytowane prze lata. Chciał żeby czytelnik jego traktatu wracał do niego kilkukrotnie. “O wojnie” (Vom Kriege) powstawał przez wiele lat, kiedy Carl wspinał się po kolejnych szczeblach kariery wojskowej. Zmarł nagle 16 listopada 1831 roku na cholerę, miał 51 lat. Wydaniem książki, już po śmierci Clausewitza zajęła się jego żona.

Carl von Clausewitz, źródło: wikipedia.orgTen pruski dowódca pisał, iż cele polityczne usprawiedliwiają użycie siły wobec innego państwa. Po latach Adolf Hitler podbijając kolejne państwa Europy miał kierować się między innymi dorobkiem słynnego myśliciela. Clausewitz wykazywał bardzo pragmatyczne podejście do walki na polu bitwy. Sądził, że celem samym w sobie nie jest pokonanie armii wroga, ale osiągnięcie konkretnych celów, zmuszenie go do działania, które chcemy osiągnąć. Jednakże nie uznawał kompromisów, sądził, że wroga trzeba zniszczyć, aby osiągnąć cel, nie koniecznie pokonać, ale zniszczyć. Według niego wojna zawsze ma cele polityczne, jak i militarne.

W opracowaniu przestrzegał także przed tym aby w ferworze walki, na polu bitwy dowódca nie zapominał o celu politycznym. Opowiadał się za tym aby główną kampanią kierowali nie wojskowi, a politycy, którzy cel polityczny mają zazwyczaj jasno określony.

Choć “O wojnie” jest pracą napisaną w okresie napoleońskim to do dziś zachowuje aktualność. Autor w pewnych momentach podchodzi do kwestii związanych z wojną w sposób filozoficzny, wręcz metafizyczny. Jednakże wielu dowódców i polityków do dziś stosuje się do jego zasad prowadzenia walki.
Podobne wpisy:

Kategorie: Postacie
3


Zostaw komentarz