Generał broni

Generał broni

Skrót: gen. broni

Kod NATO: OF – 08

Generał broni to w Wojsku Polskim trzecie ze stopni generalskich. Stopnień generał broni umiejscowiony jest nad stopnie generała dywizji, ale pod stopniem generała. Stopień ten został wprowadzony w Wojsku Polskim w 1922 roku.

 Według Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych żołnierz w stopniu generała broni otrzymuje pensje w wysokości od 11 500zł do 12 600 zł (grupa uposażenia numer 19, 19A, 19B,).

W marynarce wojennej odpowiednikiem stopnia generała broni jest stopień admirała floty.

Wykaz generałów w Wojsku Polskim: tutajKomentarze zablokowane