Pułkownik

Pułkownik

Skrót: płk

Kod NATO: OF – 05

Jest to najwyższy stopień ze stopni oficerów starszych. Stopień pułkownika umiejscowiony jest ponad stopniem podpułkownika i pod stopniem generała brygady.

Pułkownik w Wojsku Polskim w XVII wieku był dowódcą pułku, był on jednocześnie rotmistrzem jednej z chorągwi wchodzącej w skład jego pułku. W drugiej połowie XVII wieku pułkownikiem nazywano również porucznika chorągwi pułkownikowskiej, będącego często faktycznym dowódcą pułku.

Według Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych żołnierz w stopniu pułkownika otrzymuje pensje w wysokości od 6 350 zł do 7 850 (grupa uposażenia numer 16, 16A, 16B, 16C).

W marynarce wojennej odpowiednikiem stopnia pułkownika jest stopień komandora.Komentarze zablokowane