Chorąży

Chorąży

Skrót: chor.

Kod NATO: OR – 08

Stopień wojskowy w Wojsku Polskim wprowadzony w 1919 roku. Dziś w drabince stopni jest umiejscowiony nad młodszym chorążym, a pod starszym chorążym.  Dawniej funkcja chorążego oznaczała żołnierza niosącego sztandar jednostki.  W Polsce średniowiecznej niósł chorągiew królewską lub ziemską. Stopniowo wykształciły się urzędy chorążych wielkich i nadwornych - koronnych i litewskich - oraz chorążych ziemskich, które z czasem stały się urzędami tytularnymi.

Do roku 2004 w Wojsku Polskim istniał korpus chorążych. Powstał on w 1963 roku i był ponad korpusem podoficerów i pod korpusem oficerów. Zniesiono go 1 lipca reformą pragmatyczną, a żołnierzy należących do ww. korpusu przeniesiono do korpusu podoficerów.

Według Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych żołnierz w stopniu chorążego  otrzymuje pensje w wysokości 3 360 zł (grupa uposażenia numer 8).

W marynarce wojennej odpowiednikiem stopnia chorążego jest stopień chorążego marynarki. Komentarze zablokowane