Generał

Generał

Skrót: gen.

Kod NATO: OF – 09

Najwyższy stopień spośród stopni generalskich w Wojsku Polskim. Stopień generała umieszczony jest nad stopniem generała broni i pod Marszałkiem Polski.

Kiedyś generałem nazywano dowódcę różnego rodzaju wojsk. Stopień został wprowadzony we Francji w XVI wieku, używany w połączeniu z innymi nazwami stopni oficerskich np. capitaine - general, colonel - general. W Polsce stopień generała wprowadzono w XVII wieku w piechocie i dragonii początkowo był tylko stopień generała majora, istniał również urząd generała artylerii, w 1651 - 1656 generała piechoty. W latach siedemdziesiątych XVII wieku wprowadzono stopień generała audytora i generała kwartetmistrza. W XVIII wieku stopień generała lejtnana, następnie funkcję generała inspektora i generała adiutanta. W legionach J. H. Dąbrowskiego i w Wojsku Księstwa Warszawskiego istniały stopnie generała brygady i generała dywizji , odpowiadające stopniom generała majora i generała lejtnana. W Królestwie Kongresowym wprowadzono stopień generała broni. W lata 1918 do 1922 istniały przejściowo stopnie generała podporucznika i generała porucznika. Sama nazwa generał jest skrótem od “dowódca generalny”, “kapitan generalny”.    

Według Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych żołnierz w stopniu generała broni otrzymuje pensje w wysokości od 4 900zł (grupa uposażenia numer 20).

W marynarce wojennej odpowiednikiem stopnia generała jest stopień admirała.

Wykaz generałów w Wojsku Polskim: tutajKomentarze zablokowane