Kapitan

Kapitan

Skrót: kpt.

Kod NATO: OF – 02

W Wojsku Polskim jest to stopień w korpusie oficerów (oficer młodszy). W okresie 1937 – 1939 stopień oficera starszego we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.

We Francji od XIV wieku kapitan był dowódcą rycerstwa jednego okręgu, później dowódcą rot najemnych (także we Włoszech). Od połowy XVI wieku w armiach Europy Zachodniej  był dowódcą chorągwi, jazdy lub kompanii piechoty. W Polsce w XVI wieku kapitan był dowódcą zaciężnej roty pieszej, równy pułkownikowi. W XVII do XVIII wieku był dowódcą kompani piechoty lub dragonów. W XVII wieku w Polsce – urząd kapitana wojskowego, który był dowódcą przybocznej straży hetmańskiej. W okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Warszawskiego – dowódca szwadronu jazdy, kompanii piechoty. Sama nazwa stopnia wojskowego kapitana wywodzi się od włoskiego wyrazu “capitano”, który w języku staroweneckim oznaczał dowódcę ufortyfikowanego portu.

    Według Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych żołnierz w stopniu kapitana otrzymuje pensje w wysokości od 4 030 zł do 4 200 zł(grupa uposażenia numer 13, 13A, 13B).

W marynarce wojennej odpowiednikiem stopnia kapitana jest stopień kapitana marynarki.Komentarze zablokowane