Marszałek Polski

Marszałek Polski

Skrót: marsz.

Kod NATO: OF – 10

Marszałek Polski jest to najwyższy stopień wojskowy w Wojsku Polskim. Według ustawy w dzisiejszym stanie prawnym na stopień Marszałka mianuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek ministra Obrony Narodowej. Mianowany może być oficer posiadający stopień wojskowy generała lub admirała (w marynarce wojennej). Marszałka mianuje się za wyjątkowe zasługi  dla Sił Zbrojnych. Stopień ten wprowadzony został w roku 1922. To ówczesny Wódz Naczelny Józef Piłsudski zatwierdził dla siebie tytuł Marszałka Polski. Oprócz Józefa Piłsudskiego stopień Marszałka Polski otrzymali: Ferdinand Foch (obywatel Francji) - 1923 rok, Edward Śmigły - Rydz - 1936, Michał Rola - Żymierski - 1945 rok, Konstanty Rokossowski (obywatel ZSRR) - 1949 rok, Marian Spychalski - rok 1963.

Stopień Marszałka został po raz pierwszy wprowadzony we Francji w 1185 roku, najwyższym stopniem stał się jednak dopiero w roku 1627. Stopień marszałka Francji uzyskał między innymi książę Józef Poniatowski w 1813 roku. U Krzyżaków marszałek Zakonu był wojskowym zastępcą wielkiego mistrza. W Polsce marszałkowie wielcy i nadworni  byli formalnie dowódcami królewskiego wojska nadwornego, później gwardii królewskiej. Również marszałkowie generalni konfederacji cywilnych sprawowali zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi (np. w konfederacji barskiej), marszałkowie ziem i województw byli dowódcami wojsk wystawionych przez te ziemie.Komentarze zablokowane