Młodszy chorąży

Młodszy chorąży

Skrót: mł. chor.

Kod NATO: OR – 08

Kolejny ze stopni podoficerskich w Wojsku Polskim. Stopień młodszego chorążego jest umiejscowiony ponad starszym sierżantem i pod chorążym. Stopień ten wprowadzony został w roku 1967.

Według Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych żołnierz w stopniu młodszego chorążego  otrzymuje pensje w wysokości 3 260 zł (grupa uposażenia numer 7).

W marynarce wojennej odpowiednikiem stopnia młodszego chorążego jest stopień młodszego chorążego marynarki.Komentarze zablokowane