Podporucznik

Podporucznik

Skrót: ppor.

Kod NATO: OF – 01

Jest to najniższy stopień wojskowy w gronie oficerów (oficer młodszy). Jest umiejscowiony pomiędzy starszym chorążym sztabowym, a porucznikiem.  Aby żołnierz był mianowany na stopień podporucznika w czasie pokoju, musi posiadać wyższe wykształcenie oraz zdać egzamin na oficera.

Według Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych żołnierz w stopniu podporucznika otrzymuje pensje w wysokości 3 800 zł (grupa uposażenia numer 11).

W marynarce wojennej odpowiednikiem stopnia podporucznika jest stopień podporucznika marynarki.Komentarze zablokowane