Podpułkownik

Podpułkownik

Skrót: ppłk

Kod NATO: OF – 04

W Wojsku Polskim podpułkownik to stopień w gronie oficerów starszych. Stopień ten jest umiejscowiony po stopniu majora i poprzedza stopień pułkownika.

 Według Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych żołnierz w stopniu podpułkownika otrzymuje pensje w wysokości od 5 100 zł do 5 800 zł (grupa uposażenia numer 15, 15A, 15B, 15C).

W marynarce wojennej odpowiednikiem stopnia podpułkownika jest stopień komandora porucznika.Komentarze zablokowane