Starszy chorąży sztabowy

Starszy chorąży sztabowy

Skrót: st. chor. szt.

Kod NATO: OR – 09

Stopień starszego chorążego sztabowego jest w Wojsku Polskim najwyższym stopniem w korpusie podoficerów. Starszy chorąży sztabowy w drabince stopni jest ponad starszym chorążym i pod podporucznikiem.

Według Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych żołnierz w stopniu starszego chorążego sztabowego otrzymuje pensje w wysokości 3 600 zł (grupa uposażenia numer 10).

W marynarce wojennej odpowiednikiem stopnia starszego chorążego sztabowego jest stopień starszego chorążego sztabowy marynarki.Komentarze zablokowane