Starszy chorąży

Starszy chorąży

Skrót: st. chor.

Kod NATO: OR – 08

Starszy chorąży to stopień w Wojsku Polskim obowiązujący od 1963 roku. Umiejscowiony jest nad chorążym i pod starszym chorążym sztabowym.

Według Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych żołnierz w stopniu starszego chorążego  otrzymuje pensje w wysokości 3 480 zł (grupa uposażenia numer 9).

W marynarce wojennej odpowiednikiem stopnia starszego chorążego jest stopień starszego chorążego marynarki.Komentarze zablokowane